Om centeret – Københavns Universitet

Om centeret

Vision

Centeret vil fremme ældres livskvalitet igennem måltider, motion og fællesskaber.

Baggrund

Ældre mennesker lever i dag længere end tidligere - med de mange udfordringer og muligheder, ældretilværelsen giver. De demografiske ændringer betyder, at der i 2050 forventes at være mere end 1,5 mio. danskere over 65 år, hvilket sætter pres på velfærden og ikke mindst på kommunernes økonomi i forhold til den gruppe af ældre, der har brug for hjælp udefra. Mange ældre mennesker er i høj grad i stand til at klare sig selv og skabe gode liv uden hjælp udefra. Også blandt denne gruppe ligger der et kæmpe forebyggelsespotentiale indenfor hverdagens rammer.

LIVSKRAFT arbejder for at skabe dokumentation for, hvilke forandringer, der bidrager til det gode liv i forhold til livskvalitet og sundhed – til glæde for den enkelte og for samfundet.

Om LIVSKRAFT

LIVSKRAFT- Center for gode ældreliv er et tværfagligt samarbejde mellem Madkulturen og tre institutter på Københavns Universitet (KU): Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Institut for Fødevarevidenskab (FOOD), Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO).

Centeret blev etableret på baggrund af en 5-årig aftale mellem partnerne den 1. januar 2017.

Målgruppe

LIVSKRAFTs målgruppe er alle ældre defineret som 65+ år. Målgruppen dækker over en heterogen gruppe af ældre mennesker, der er kendetegnet ved forskellige udfordringer og muligheder:

  • De ældre, der er kendetegnet ved at have et relativt godt helbred og god funktionsformåen med et forholdsvis stort potentiale og formåen til selv at gøre en indsats for at øge livskvaliteten.
  • De svækkede ældre, der er kendetegnet ved at have et relativt dårligt helbred og reduceret funktionsformåen i forhold til daglige gøremål med en deraf følgende afhængighed af andre.