Konsekvenser af aldring på indkøb af madvarer – Københavns Universitet

LIVSKRAFT – Center for gode ældreliv > Projekter > Konsekvenser af aldrin...

19. februar 2018

Konsekvenser af aldring på indkøb af madvarer

projekt

’LIVSKRAFT - Center for gode ældreliv’ sætter fokus på de ældre, der køber ind og laver deres mad på egen hånd.

Formål

Undersøgelsen har til formål at undersøge, hvilke konsekvenser aldring har på madindkøb.

De specifikke spørgsmål, som undersøges, er følgende:

  • Hvad spiser henholdsvis langt og kortuddannelse ældre?
  • Er der forskel mellem ældre kvinder og mænd, enlige og par, borgere på landet og i byen?
  • Hvordan håndterer de forskellige typer af ældre overgangen fra et arbejdsliv til henholdsvis efterløn og pension?
  • Er der forskel på hvilke madvarer, de ældre substituerer imellem i forhold til yngre eksempelvis når priserne ændre sig eller de følger sig økonomisk pressede?

Baggrund

Viden om, hvad ældre hjemmeboende køber af mad og drikkevarer kan sammen med viden om den ernæringsmæssige sammensætning af disse varer benyttes som en indikator for madindtaget. Indkøbsdata blandt de ældre kan dermed benyttes til belysning af sammenhænge mellem madindkøb på den ene side og relevante socioøkonomiske faktorer på den anden, så som uddannelseslængde, køn, geografisk tilhørsforhold, boforhold, mv.

Om Undersøgelsen

Projektet benytter data fra GfK Consumerscan, der er et datasæt, der består af gennemsnitligt 3000 forbrugere per år. Disse forbrugere rapporterer samtlige af deres indkøb af mad og andre daglige fornødenheder. Det samlede datasæt giver et detaljeret indblik i, hvad og hvor meget, de enkelte husholdninger har købt og til hvilken pris. Når disse information kobles sammen med de enkelte madvarers næringsstof-sammensætning, kan vi undersøge en række parametre over tid. Udover indkøb af madvarer, omfatter undersøgelsen også informationer om indkøbt alkohol og cigaretter.

Datasættet er velegnet, fordi der er en kritisk masse af forbrugere over 55 (Figur 1 nedenfor). Eksempelvis er omkring 15% af panelet i aldersgruppen 65 – 74, mens omkring 5% er i aldersgruppen 75 – 84 år. Derudover har vi årligt omkring 5% der bliver 65 og også omkring 5% der går på pension hvert år. Dette muliggør en dynamisk analyse af de ældres adfærd på markedet, når der sker forandringer i deres dagligdag. Andelen af panelet der er på pension i 2014 ligger på omring 20% og omkring 12% på efterløn eller førtidspension.

Projektet gennemføres på Institut for Fødevare- og  Ressourceøkonomi.

Kontakt

Lektor Sinne Smed, ss@ifro.ku.dk, telefon 3533 6849.

Projektet er finansieret af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.