Kostindtag blandt de 65+ årige – Københavns Universitet

LIVSKRAFT – Center for gode ældreliv > Projekter > Kostindtag blandt de 6...

19. februar 2018

Kostindtag blandt de 65+ årige

projekt

’LIVSKRAFT - Center for gode ældreliv’ anser kost og ernæring i sammenhæng med mad og måltider som vigtige parametere for vedligeholdelse af funtionsevne og sundhed igennem hele livet.

Formål

Formålet med denne undersøgelse er at beskrive indtaget af kost og næringsstoffer blandt deltagere i CALM studiet og vurdere andelen af individer, der er i risiko for utilstrækkeligt indtag.

Mere specifikt er formålet at bestemme andelen af individer i relativ risiko og meget høj risiko for at have et utilstrækkeligt indtag af næringsstoffer i forhold til det gennemsnitlige behov, som er fastlagt i de Nordisk Næringsstofanbefalinger. Desuden vil vi undersøge, om CALM studiets deltagere er repræsentative ift den generelle danske ældrebefolkning.

Baggrund

Generelt ved vi relativt lidt om kostindtaget blandt ældre i Danmark.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på data fra det 1 årige randomiserede kontrollerede interventionsstudie med deltagere over 65 år interdisciplinære forskningsprojekt CALM (Counteracting Age-related Loss of Skeletal Muscle Mass). Studiet gennemføres som et samarbejde indenfor Københavns Universitet på tværs af institutter og fakulteter. Det overordnede formål med CALM projektet er at skabe ny videnskabelig dokumentation for anbefalinger til at modvirke det alders- relaterede tab af muskelmasse blandt ældre individer.  Fokus for strategier er proteinindtag og muskeltræning og selve interventionen i det 1-årige studie består af et dagligt kosttilskud af protein og forskellige niveauer af fysisk aktivitet.

Opgaven for ’LIVSKRAFT – Center for gode ældreliv’ er at analysere kostindtag, der er samlet sammen igennem en 3-dages kost registrering fra omkring 200 ældre personer over 65 år, som alle har deltaget i CALM projektets intervention studie.

Undersøgelsen, der er beskrevet ovenfor er den første af en række planlagte undersøgelser af kostindtag blandt CALM deltagerne.

Projektet gennemføres på Institut for Idræt og Ernæring.

Kontakt

Forskningsassistent Simon Rønnow Schacht, simonschacht@nexs.ku.dk

Postdoc Mads Vendelbo Lind, madslind@nexs.ku.dk

Professor Inge Tetens, ite@nexs.ku.dk, telefon: 3533 2127, mobil: 5115 7480.

Projektet er finansieret af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.